AZ INFRAFŰTÉSRŐLMŰKÖDÉSI ELV – A Nap melegítő sugaraiA Nap melege távoli infravörös sugárzás formájában érkezik hozzánk (mely nem keverendő össze az ultra ibolya sugárzással), megajándékozva a Föld élőlényeit az éltető energiával.


Mi is az infravörös hullám?

Egy láthatatlan sugárzás, ami a hőt szállítja. Ez a sugárzás a látható spektrum vörös tartománya alatt helyezkedik el, ezért az infravörös elnevezést kapta.Az infravörös sugárzás valójában egy elektromágneses sugárzás, az emberi szem számára láthatatlan, de a bőrünk melegként érzékeli.
Az infravörös sugár egy olyan elektromágneses hullám, amelynek hullámhossza a 7-10 µm közti tartományban található. A hullám a fény sebességével - közel 300.000 km/s sebességgel - terjed. A többi hullámhoz hasonlóan a sugárzás intenzitása a távolsággal csökken.

Spektrum
Hogyan működik egy fűtésrendszer?

régi fütési rendszer

Alapvetően két fűtési módot ismerünk: konvekciós fűtést és hősugárzást.
A konvekciós fűtést egy vagy több fűtőtest valósítja meg (pl. radiátor). Ennek rendeltetése, hogy a környezet levegőjét felmelegítse. A meleg levegő könnyebb mint a hideg, ezért felszáll, majd miután a hőt átadta a falaknak, a mennyezetnek és a tárgyaknak, újból leereszkedik. A körforgás miatt a helyiség levegője lassan felmelegszik, majd a meleg levegő átmelegíti a tárgyakat.
Ezt ma már hagyományos fűtési módnak nevezzük, amely a konvekciót (hőátadást) használja arra, hogy meleget termeljen. Minden átalakulás azonban veszteséggel jár. Gondoljunk csak egy gázkazánra, amelyik a gázláng segítségével melegít egy fém tartályt. A tartály átadja a hő egy részét a csövekben levő víznek, amely elszállítja azt a fűtőtesthez. Itt a víz átadja hőjét a fém elemeknek, amelyek viszont továbbadják azt a levegőnek.
Számoljuk csak meg, mennyi hőcsere történt? És mindenik veszteséggel jár...
A termodinamika törvényeinek értelmében a levegő elkezd “közlekedni” a lakásban, a meleg levegő felszáll, s helyére beáramlik a padló felől a hideg levegő, s létrejön egy állandó légáramlat, mely persze viszi magával a port is. Azonkívül pedig több (5-6) fokos hőmérséklet különbség jön létre a szoba különböző pontjai között.
A radiátoros fűtőcsöves fűtésrendszer jelenleg a legpazarlóbb fűtési megoldás!

Konvekciós fűtés & Hősugárzás

Konvekciós és hősügaras fütési rendszerek külőmbségei

A hősugárzás során egy fűtőelem - pl. infrapanel - infravörös tartománybeli sugarakat bocsát ki. Ezek a sugarak – akárcsak a nap sugarai – áthatolnak a levegőn anélkül, hogy felmelegítenék azt. Így a hő közvetítő közeg (levegő) nélkül adódik át a falaknak és a tárgyaknak. A helyiség levegőjét a falak és a tárgyak melegítik fel. Azok lassan és egyenletesen adják át a hőt a helyiség levegőjének. Nincs légáramlat, nincs szálló por.
Olyan, mintha a Napot vinnénk be a lakásba, a sugarak mindenhova eljutnak, a szoba egyenletesen melegszik fel.

EGÉSZSÉG ÉS VITALÍTÁS - Az infrafűtés hatása az emberi szervezetre

Megbizható orvosi vélemény

Az infrafűtésnek – a hagyományos fűtéssel szemben - több, az egészségre gyakorolt jótékony hatása ismert.
Ilyen a fizikoterápiás rendelőkben széles körben alkalmazott hőkezelés, de ezen az elven működnek az infraszaunák, infrakabinok is.
Egy másik példa a távoli-infravörös hullámok alkalmazására a koraszülöttek inkubátora, melyben a kisgyermek számára az anya melegét az inkubátor infravörös melegítője pótolja.A bőrrel érintkező infravörös sugarak felmelegítik az érintett bőrfelületet. Azért, hogy a szervezet megelőzze a hőmérséklet emelkedést az illető pontban, a bőr vérellátása felélénkül. A felélénkült keringés révén a hő mélyen behatol a testbe. Ez a hőenergia a természetes áramlást (vérkeringést) felhasználva az egész testben kellemes hőérzetet biztosít..

Néhány állapot, melyek előfordulása esetén az infravörös sugárzás segítő hatással bír:


Az infrafűtésként használt termékek (infrapanelek, infra fűtőfilm) nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket, így működésük zajtalan. Nincs füstje, fénye, nem kell félni gázmérgezéstől, vagy szénmonoxid mérgezéstől.ENERGIATAKARÉKOSSÁGAz infrafűtés alkalmazásával a helyiségekben különleges melegségi komfort, az élő szervezetre jótékony hatással bíró környezet alakul ki.
A legkorszerűbb fűtési mód, mely közvetlenül az élőlényeket és a tárgyakat melegíti, ezért szellőztetéskor, nyílászárók nyitásakor csak az elhasznált levegő és nem a hő távozik a helyiségből. A vakolat felmelegszik és hőfüggöny alakul ki. Az infrafűtés szakít a hagyományos fűtésre jellemző, rendkívül energiapazarló és költséges radiátoros, fűtőcsöves és fűtőkábeles technológiai megoldásokkal, melyek köztudottan a hőszigetelő levegőt fűtik.

Az infra padlófűtés előnyei Az infra palenes fütés előnyei

INFRA PADLÓFŰTÉS Hagyományos fűtés

Radiátor fűtés INFRAPANEL FŰTÉS

Az egyenletes és dinamikus felfűtési folyamatnak köszönhetően a megfelelő komfortérzet gyorsan elérhető, a beállított hőmérséklet alacsonyabb lehet a hagyományos fűtésnél, ezzel csökken a hőveszteség a helyiségben.
A hagyományos fűtésekhez képest a helyiségek hőmérséklete a sugárzó hőnek köszönhetően 3-4 °C-kal is csökkenthető, ezáltal jelentős energia megtakarítás érhető el, komfortérzet csökkenés nélkül. Pl. 1°C hőmérséklet csökkentés mintegy 5-6%-os energia megtakarítással jár.
Az így elért megtakarítás 20-30%, átmeneti időszakban akár 50% is lehet. Az infrapanel, fűtőfilm, fűtőszőnyeg által fűtött helyiségekben a fűtés könnyen szabályozható intelligens termosztát segítségével, mely egyedülálló módon lehetőséget ad arra, hogy csak annyit, csak akkor és csak ott fűtsünk, ahol éppen szükségünk van rá.